Privacyverklaring

Zo gaan wij met uw gegevens om

Tonke.eu respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om aan de diensten, waar u om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Tonke kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Tonke, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Tonke verstrekt. Tonke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

Waarom Tonke gegevens nodig heeft

Tonke verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Tonke uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang Tonke gegevens bewaart

Tonke bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Tonke maakt namelijk doelgroepen mede door uw gegevens om zo de juiste mensen te kunnen bereiken. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Tonke verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door Tonke een e-mail te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Tonke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tonke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Tonke gebruikt cookies om Tonke.eu te verbeteren. Bij het bezoeken van deze website, kunnen we cookies gebruiken om anonieme informatie te verzamelen. Deze cookies bevatten nooit persoonlijke informatie, zoals uw naam of e-mailadres.

Door de cookies kunnen we op externe websites advertenties tonen die voor u relevant kunnen zijn. Wij gebruiken hiervoor advertentienetwerken zoals Google AdWords. Externe websites die zich in het netwerk van deze derde partijen bevinden kunnen cookies op uw PC plaatsen om informatie in te winnen. Tonke heeft hier geen toegang tot of controle over. Om hier meer informatie over te krijgen dient u het privacy beleid van deze derden raad te plegen. Het privacybeleid van Tonke is hierop niet van toepassing.

Wanneer u verder navigeert dan de homepage van deze website gaan wij ervan uit dat u de cookies accepteert en ons toestemming verleent voor het plaatsen van cookies en die van derden.

Lees meer over de cookies die wij gebruiken in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@tonke.eu. Tonke zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Tonke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Tonke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Tonke verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Tonke op via info@tonke.eu. Tonke.eu is een website van Tonke.

Tonke is als volgt te bereiken:

  • Postadres: Munnikenhof 2 – 4844 PK Terheijden
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65991389
  • Telefoon: 076 – 59 35 644
  • E-mailadres: info@tonke.eu